July 24, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଚୁଟି କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଳ ପୋଛ ସଫା କରିପାରିଏଵ..

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଶରୀରର କେଉଁ ଭାଗରେ ବାଳ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଆମ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ , ତେବେ ତାହାକୁ ହଟାଇବାପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି , ଓ ଶରୀରରେ ଚାହୁଁନଥିବା ବାଳ ଆମର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ , ଯଦି କଥା ହେବା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଚାହୁଁନଥିବା ବାଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହୀଁ , ଯାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାପାଇଁ ସେ ୱାକ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି , ତାହା ପରେ ଶରୀରରେ ବାଳ ପୂନଃ ବାର ଆସିଯାଏ , ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକିୟା ବିଷୟରେ କହିବୁ , ଯାହାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନ ଚାହୁଁଥିବା ବାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

 

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକିୟା : ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକିୟା ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଖାଲି ଗିନା, ଚିନି, ମହୁ, ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ପଡିବ , ଏବେ ଏହାକୁ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଗିନାରେ ଦୁଇ ଚାମୁଚ୍ ଚିନି, ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ, ଲେମ୍ବୁର ରସ ମିସାଇକରି ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ , ଓ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ସେହି ଅଂଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି , ଓ ଶୁଖିବାପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ , ଓ ସୁଖିଲାପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ , ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନ ଚାହୁଁଥିବା ବାଳ ସହଜରେ ହଟିଯିବ ।

 

ଦ୍ୱୀତିୟ ଉପାୟ : ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବି ଆପଣାଇପାରିବେ ଏହାକୁ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମର ବେସନ, ଦୁଇ ଚାମଚ ହଳଦୀ, ଓ ଏକ ଚାମଚ ସୋରିଷର ତେଲ ଦରକାର ପଡିବ , ଏବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ଗିନାରେ ମିଶାଇକରି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ , ଓ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ନ ଚାହୁଁଥିବା ବାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି , ଓ କିଛି ସମୟ ସୁଖିବାପାଇଁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ , ଓ ତାପରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ , ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରିରରୁ ନ ଚାହୁଁଥିବା ବାଳ ଦୂର ହୋଇଯିବ , ଓ ତ୍ୱଚା ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯିବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *