July 19, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ଅଟେ ଏହି ଗଛର ପତ୍ର , ଚୋବାଇଲେ ଦୁର ହୋଇଯାଏ 5 ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ…

ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ସାରା ଜଡିବୁଟି ମିଳିଥାଏ , ଯେଉଁଥିରେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରେ , କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକେ ଜଡିବୁଟି ବିଷୟରେ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି , ଆମର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜଡିବୁଟି ଗଛ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଜାଣିନଥାଉ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବୁ ,ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ଧାର୍ମିକ ହିସାବରେ କିଛି ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ , କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ଦୂର କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଯୋଗାଇପାରେ , ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ,

 

ଏହି ଗଛର ଜଡକୁ କାଟିକରି ପାଣିରେ ଭିଜାନ୍ତୁ , ଓ ତାପରେ ପେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ , ଏହାପରେ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ , ଏମିତି କରିଲେ , ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ର ସବୁ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛରୁ ତିଆରି ଦାନ୍ତ କାଠି ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ୍ କରିଥାଏ , ଏହା ସହ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିଥାଏ , ଏହା ଥଣ୍ତା ଜ୍ୱର୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାମ କରିଥାଏ , ଏହି ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ୫ ଟି ପତ୍ରକୁ କ୍ଷୀରରେ ପକାନ୍ତୁ , ଓ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାନ୍ତୁ ।

 

ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପିଲିଆ ରୋଗ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି , ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ପତ୍ରର ରସକୁ ମିଶ୍ରୀ ମିଶାଇକରି ପିଇଲେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *