July 16, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଚର୍ବୀ କମ୍ କରିବ ଏହି ୬ ଟି ରାମବାଣ ଉପାୟ, ନିଜ ମୋଟାପା ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏଭଳି.

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜର ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଚର୍ବୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି , ଯଦି ପେଟର ଚର୍ବୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତେବେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆଜି କାଲିର ଲୋକେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେ ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ , ଓ ଶାରରୀକ ଗତିବିଧିଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହଁନ୍ତି , ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରୁ ଚର୍ବୀ ହଟାଇବାର କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ କିଛି ଦିନରେ ଚର୍ବୀର ପରିମାଣ କମିଯିବ , ଓ ପେଟର ଚର୍ବୀ କମ୍ ହେବାର ସହ ଅଣ୍ଟା ବି ପତଳା ହୋଇଯିବ ।

ଯଦି ଆପଣ ପେଟର ଚର୍ବୀ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଓ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନେଇ ପାନ କରନ୍ତୁ , ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ମହଜୁଦ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ବାହାର ଯିବ , ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବହୁତ ଜଲଦି କମିଯିବ ।

 

ଗ୍ରୀନ୍ ଚାହାର ସେବନ : ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହା ପିଇବାର ସଉକ ଅଛି ତେବେ କ୍ଷୀର ବାଲା ଚାହା ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ , ଏହାର ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନିଅନ୍ତୁ , ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର୍ ହୋଇଥାଏ , ଏହା ଛଡା ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ଟି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ବାଲା ଚାହାର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମୋଟାପା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ , ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରର ଚାହା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।

 

ଚିନିର କମ୍ ସେବନ : ଯଦି ଆପଣ ଚିନିର ପରିମାଣ ଅଧିକା ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଓଜନ ଅଧିକା ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ , ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗର୍ ମାତ୍ରା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଠା ଖାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଚର୍ବୀ କମ୍ ହୋଇଯିବ ।

 

ବହୁତ ହସିବା : ଯଦି ଆପଣ ପେଟର ଚର୍ବୀକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଆପଣ ଖୋଲିକରି ହସନ୍ତୁ , ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁ ରୋଗ ଦୂର କରିଦେବ , ଓ ପେଟର ଚର୍ବୀ ବି କମ୍ ହୋଇଯିବ , ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାଇବେ ସେତେ ହସିବେ ।

 

ଜଳଖିଆରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଅଣ୍ତାର ଧଳା ପ୍ରସ୍ତର ଭାଗ : ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଧଳା ଅଂଶର ଅଣ୍ତାର ଭାଗକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ କମିବାରେ ଲାଗିବ , ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ହେବ , ଓ ଏହା ମୋଟାପାକୁ କମ୍ କରିବ ।

 

ଅଧିକା ଚୋବାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ : ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜନରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇକରି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସହଜରେ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ , ଓ ପେଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବୀ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ , ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାପାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୂଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକା ଚୋବାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *