July 15, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଚକାକାର କିମ୍ବା Square ଆକାର କଣ ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ କୁଅ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ଆକାର ହେବା ପଛରେ ଏହାର କାରଣ

ଆପଣ କୁଅ ତ ଦେଖିଥିବେ ଏହାର ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ତା ହୋଇଥାଏ, ଓ ଚାଷୀବହୁତଥର ନିଜ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଦେବାପାଇଁ କୁଅ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଅ ସବୁବେଳେ ଗୋଲାକାର କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସିରିଆଲ୍ ରେ କେଉଁ ଗାଁର କୁଅ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ତାର ଆକାର ବି ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ । ଏମିତିରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି କୁଅ ଚାରିକଣିଆ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେପରେ କଣପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କୁଅର ଆକାର ଗୋଲାକାର କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପଛରେ କଣ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ପାଣିର କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଭିତରର ପ୍ରେସର ସେହି ବସ୍ତୁର ବାଟରେ ପ୍ରେସର ପକାଇଥାଏ,  ଯେଉଁଥିରେ ବସ୍ତୁ ଜଲଦି ହିଁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଏମିତିରେ ଯଦି କୁଅର ଆକାର ଚାରିକଣିଆ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେପ୍ ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଜଳ ପ୍ରେସରରୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନରହି ଏହାର ଚାରିକଣରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଏହାର କାରଣରୁ କୁଅ ଜଲଦି ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ଓ ଏହାର କାରଣରୁ କୁଅ ଅଧିକା ଦିନ ଆଉ ରହିନଥାଏ ।

ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଘଉଡାଇବାପାଇଁ ବି ବିପଦ ଅଧିକା ରହିବ, ଯେବେ କି କୁଅ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଥାଏ, ଓ ଜଳର ପ୍ରେସର ପୁରା କୁଅର ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ରୁହେ, ଏହି କାରଣରୁ ସବୁ ଜାଗା କୁଅ ଆକାର ଗୋଲାକାର କରିଦିଆଯାଏ, ଏହା ଛଡା କୁଅ ଗୋଲ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ବି ଗୋଲ କୁଅ ମାଟି ଅଧିକା ଦିନ ଖସେ ନାହିଁ, ଓ କୁଅ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ ।

କହିଦେବୁ କି ଯେବେ କୁଅ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତିରେ ଯଦି କୁଅର ଆକାର ଗୋଲ ହୋଇଥେ ତେବେ ଏଥିରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯେବେକି ଚାରିକଣିଆ କୁଅ ଖୋଳିବାରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ତାହା ସହ ଡ୍ରିଲର୍ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଏହି କାରଣରୁ କୁଅ ଗୋଲାକାର ତିଆରି କରାଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଘରର ପାଣି ବାଲା ବାସନ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ବାଲଟି, ଥାଳି, ଗିଲାସ, ଗିନା ପରି ଜିନିଷ ଗୋଲ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *