July 24, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶରୀରର ଏମିତି କେଉଁ ଭାଗ ଅଛି ଯାହା ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଳେ ନାହିଁ ? ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ..

ଏମିତି ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ , କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକରି ଆସିଛୁ , ତାହା ପଢିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ , ଏବେ ଏହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆଇଏଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକା କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଏ । ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ , କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏପରିଥାଏ କି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକରି ଆସିନୁ, ବରଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ଜାଣିବାପାଇଁ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ , ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ବି କଠିନ ନୁହେଁ , କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ , ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବହିରେ ମିଳିଯିବ , ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଧର୍ମ ସଂବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ , ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।

 

ପ୍ରଶ୍ନ : ଆମର ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛିକି ଏମିତି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ଜଳିଯିବାପରେ ବି ଜଳେ ନାହିଁ , ମାନେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି ନିଆଁରେ ଜଳିଲେ ବି ଜଳିନଥାଏ ମାନେ ଭଷ୍ମ ହୋଇନଥାଏ ?

 

ଉତ୍ତର : ଏବେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର୍ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ , କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି , ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଏହା ସିଧା ଉତ୍ତର ନଖ ଅଟେ , ଯାହା ଆମର ନଖ ନିଆଁରେ ଭଲ ଭାବେ ଜଳେ ନାହିଂମ୍  ଯେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ , ତେବେ ତାହାର ଅସ୍ଥି ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାପାଇଁ ନିଆଯାଏ , ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ନଖ ଅଟେ ।

 

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ମୁସକିଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଏପରି ଚତୁରତାର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିବେ ,ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମାନସିକତା ଯାଞ୍ଚ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ , ଓ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *