July 24, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଆପଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନୋକିଆ ବର୍ବାଦ କିପରି ହେଲା? ଏହି କଥା ଟି ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କେହି ଅଛି ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋକିଆ ଫୋନକୁ ହାତ ଲଗାଇନାହିଁ।ଯଦି ଆପଣ ୨୦୦୦ ମସିହା ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ହୁଏତ ନୋକିଆ ଫୋନକୁ ଦେଖି ନଥିବେ।କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୯୦ ଦଶକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ।କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନୋକିଆ ଫୋନକୁ ଆଉ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି।ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୋକିଆ ଫୋନ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ କହିବି।କୁହନ୍ତି ନା ସମୟ କେବେ କାହା ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ।ଯିଏ ସମୟ ସହିତ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଏ।ପୂର୍ବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନୋକିଆ ଫୋନ ଥିଲା।କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଜାଗା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ମାନେ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ।ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଗୁଗୁଲ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡକୁ ଆପଣେଇଲେ କିନ୍ତୁ
ନୋକିଆ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ୱିଣ୍ଡୋଜକୁ ଆପଣେଇଲା।ଏହା ନୋକିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ନିର୍ମାଣ କରି ବହୁତ ଆପ ଡେଭଲପର ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା।ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା।

ନୋକିଆ ଫୋନରେ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା।ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆପ ନିଜ ଫୋନ ମାନଙ୍କରେ ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ନୋକିଆ ଫୋନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା।ଏହାର ଆରମ୍ଭ ୧୮୬୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା।ସେତେବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ବଡ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ନୋକିଆ ମାର୍କେଟକୁ ବୁଝି ଏକ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡସେଟ ଭଳି ମୋବାଇଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।୧୯୯୯ ସୁଦ୍ଧା ନୋକିଆର ମାର୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ ୨୫୦ ମିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୁଗଲ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡର ମାର୍କେଟ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା।ଆମେରିକା ଓ ଇଉରୋପ ଭଳି ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା।ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ନୋକିଆର ବିକ୍ରି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା।ନୋକିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା ସେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ବାଛିଲା। ନୋକିଆ ଆଉ କାହାଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଠାରୁ ହାରିଗଲା।୨୦୧୦ ମସିହା ବେଳକୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନୋକିଆର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାନିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ।ଏହିଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *